عرفه روز دعوت عاشقانه

به نام حضر ت دوست


اللهم انی ارغب الیک و اشهد بالربوبیة لک مقرا بانک ربی و الیک مردّی.


خدای من!

اشتیاق به شهود جمال و جلالت دارم و به خداوندی تو شهادت داده و به ربوبیت تو اقرار می کنم،

و اعتراف به رجوع به سوی تو می نمایم.


آن کس که اشتیاق به دیدار تو در نهادش نیست،

از هستی خود بهره ای نخواهد برد.

آن کس که میل کشش به بارگاه تو ندارد،

هیچ حقیقتی نتواند او را به خود جذب نماید.


جان بی جمال جانان میل جهان ندارد هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد 


***********

من از ته دل به خداوند یکتا و بی نیاز مطلق شهادت می دهم.

در این شهادت همه ادراکات و مشاعرم یکدیگر را یاری می نمایند.

همچنان به دوام فیض تو،

ای فیاض مطلق،

اقرار می نمایم،

زیرا می دانم حتی یک لحظه انقطاع فیض ربوبی تو،

عالم هستی را رهسپار نیستی می نماید،

به طوری که حتی ذره ای از گرد آن در صفحه وجود نخواهد ماند،

چه رسد به این که موجودی فقیر و ناتوان که با دمی ناچیز از خزان قهر تو معدوم می گردد و خبری از هستی اش نمی‏ ماند.

بازگشت نهایی به سوی تو و طومار سرنوشت نهایی همه آدمیان در پیشگاه تو گشاده خواهد گشت.

جریان قانونی حیات ما،

انا لله و انا الیه راجعون ما همه از آن خدا و به سوی او باز می گردیم است.

مگر نه این است که آن چه از بالا شروع شده است در پایین پایان نمی یابد؟


در پناه حضرت دوست


/ 1 نظر / 73 بازدید
misagh

سلام. بله آقا خودم هستم. یه ایمیل بهم بزن دسترسی بهتون پیدا کنم off_ir@yahoo.com