ابوذر زمان

به نام حضرت دوست


او براى اسلام به منزله حضرت «ابوذر» بود؛

زبان گویاى او چون شمشیر مالک اشتر بود؛

بُرنده بود و کوبنده.

مرگ او زودرس بود و عمر او با برکت.

رحمت خداوند بر پدر بزرگوار او، که در رأس پرهیزکاران بود،

و بر روان خودش که بازوى تواناى اسلام.


در پناه حضرت دوست


/ 0 نظر / 67 بازدید