دولت کریمه

به نام حضرت دوست

 

 

 

 


اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه ...

خدایا ما از تو امید و اشتیاق داریم که دولت با کرامت آن امام زمان

را بظهور آوری و اسلام و اهلش را بآن

عزت بخشی و نفاق و اهل نفاق را ذلیل و خوار گردانی و ما را در آن دولت حقه ی

اهل دعوت به طاعتت و از پیشوایان راه هدایتت قرار دهی

و بواسطه ی آن بزرگوار با عزت و کرامت دنیا و آخرت عطا فرمائی .

 

فرازی از دعای افتتاح

 

در پناه حضرت دوست

/ 1 نظر / 47 بازدید
مانا

سلام. خوبید؟ ببخشید شما شهید ایلیا رو می شناسید؟ باهاشون ارتباط داشتید؟